close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
آپارتاید علیه کُردها
دبیرخانه ی سازمان دفاع از حقوق بشر در کُردستان: محمد صدیق کبودوند رییس زندانی این سازمان در پیامی که از بند خود در اوین به بیرون از زندان ارسال نموده است، از وجود یک سامانه مبتنی بر آپارتاید واقعا موجود علیه مردم کُرد به ویژه کُردهای هویت خواه از بایکوت کردن زندانیان سیاسی کُرد وتابو شدن نام آنها در مطبوعات داخل کشور ونیز تناقض در مواضع و عملکرد پارادوکس در گفتار برخی از فعالان حقوق بشری داخلی و سوء استفاده های سیاسی از این حقوق می گوید.   متن کامل پیام در پی می آید: در روزهای اخیر برخی روزنامه…
آخرین ارسال های انجمن

آپارتاید علیه کُردها

دبیرخانه ی سازمان دفاع از حقوق بشر در کُردستان: محمد صدیق کبودوند رییس زندانی این سازمان در پیامی که از بند خود در اوین به بیرون از زندان ارسال نموده است، از وجود یک سامانه مبتنی بر آپارتاید واقعا موجود علیه مردم کُرد به ویژه کُردهای هویت خواه از بایکوت کردن زندانیان سیاسی کُرد وتابو شدن نام آنها در مطبوعات داخل کشور ونیز تناقض در مواضع و عملکرد پارادوکس در گفتار برخی از فعالان حقوق بشری داخلی و سوء استفاده های سیاسی از این حقوق می گوید.

 

متن کامل پیام در پی می آید: در روزهای اخیر برخی روزنامه ها، رسانه ها، گروهها و احزاب سیاسی و فعالان سیاسی، مدنی و اجتماعی و حتی برخی از نامزدهای ریاست جمهوری  در ایران از زندانی سیاسی و حقوق زندانیان سیاسی می نویسند و یا سخن بر زبان می رانند. البته مفهوم «حقوق زندانی سیاسی» مورد کاربرد آنها بسیار مبهم است و هیچ تعریف روشن و مشخصی از حدود دایره آن ارایه نشده و معلوم نیست چه کسانی در شمولیت این مفهوم می توانند اینکه در میان آنها آیا هنوز این باور هست که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد، اینکه آیا زندانی سیاسی را همچنان می توان تنها به بازداشتهای چند روزه ی چند دانشجوی خودی خلاصه کرد؟ اینکه آیا زندانیان کرد هم میتوانند در دایره ی مورد نظر قابل تعریف باشند؟ اینکه زندانیان سیاسی در حال حاضر چه کسانیند؟ و چرا اساسا نامی از آنها برده نمی شود؟ اینکه اصولا توجیه آنها از بایکوت کردن و حتی «تابو» کردن نام زندانیان کُرد چیست؟ هنوز پاسخی برای اینگونه سوالات دریافت نشده است.

 

در سالها و ماههای اخیر برخی از روزنامه ها و نشریات و رسانه های مدعی مردم سالاری از بازداشت چند ساعته ی یک شهروند تا احضار به دادگاه برخی از افراد جهت ارایه ی پاره ای از توضیحات، از تذکرهای انضباطی گرفته تا تماسهای تلفنی واخطار برخی نهادهای امنیتی و انتظامی جهت برپا نکردن جلسات دوستانه و مهمانی ها نوشتند و پیرامون این گونه به اصلاح خبرها، گفتگو و مصاحبه ها ترتیب دادند و از نبود آزادی بیان و فقدان امنیت و عدم رعایت حقوق شهروندی گفتند و نوشتند و البته و صد البته برای خودیها برخی وکلا و مدافعین حقوق بشر نیز در سالها و ماههای اخیر از اینکه فرد یا افرادی به اتهام غارتگری اموال عمومی و یا کلاهبرداری های کلان و فساد مالی ویا به اتهام جاسوسی برای خارجیان دستگیر و باز داشت می گردیدند، از اینکه حقوق شهروندی این افراد نقض ویا سلب شده و یا نقض می گردید معترض می شدند و حتی برای فرد یا افرادی که به قتل عمد متهم شده و یا دست به جنایت زده جار و جنجال به پا میگردید وبرای دادرسی عادلانه و رعایت اصول حقوقی وقضایی و دفاعی و استانداردهای مرتبط و یا اعاده حقوق آنها چه تلاشهایی که انجام ندادند.

 

اما ندیدیم و نشنیده ایم از حقوق انسانی زندانیان کُرد، از نقض حقوق شهروندی آنها، و دادرسی ناعادلانه و برخورد کینه جویانه قضات و دستگاه قضایی نسبت به این دسته از زندانیان درجه چندم از لحاظ حقوق شهروندی در ایران کسی چیزی بگوید و یا مطلبی بنویسد و یا اعتراضی نماید. به طوری که حتی تاکنون در ذهنشان نگنجیده است که زندانی سیاسی کُرد هم حقوقی دارد، در حالی که هیچ کس نمی تواند انکار کند که تنها کمتر از 15درصد از جمعیت کشور کُرد هستند اما بیش از 70تا 80درصدزندانیان سیاسی به اصطلاح امنیتی در زندانهای جمهوری اسلامی کُرد هستند. در حالی که برای زندانیان سیاسی غیر کُرد حبسهای کوتاه مدت چند ماهه و یکی دو ساله و تعلیقی در نظر میگیرند و متهمان به نیز به حبس های دو و چند ساله محکوم می شوند، اما می بینیم و می شنویم زندانیان کُرد به اعدام محکوم می کنند یا حبس های طولانی مدت 20 یا 30 سال برای آنها در نظر می گیرند و این احکام نه برای فعالان سیاسی ویا متهمین به ارتباط با گروههای سیاسی کُرد که حتی برای دانشجویان سیاسی کُرد هم حبس های 10 تا 18 سال صادر می نمایند.

 

تا آنجا که برای فعالان حقوق بشر در کُردستان نیز حبسهای طولانی مدت بیش از ده سال در نظر می گیرند، صدور اینگونه احکام سنگین و نا عادلانه برای زندانیان کُرد به همان اندازه تبعیض آمیز و انتقام جویانه است که سکوت و بایکوت این مساله انسانی و غم انگیز از سوی مدعیان حقوق شهروندی و حقوق بشر غیر عادی و عجیب است. سکوت این دسته از مدعیان دفاع از حقوق بشر و شهروندی و دموکراسی در قبال بیدادگری نسبت به زندانیان سیاسی و وجدانی کُرد توجیه پذیر نبوده بلکه بی اعتقادی و بی باوری آنها را به  مضامین و مفاهیمی چون عدالت، برابری و عدم تبعیض در میان انسانها و مردم ایران به منصه ظهور رسانده است. آنها در حالی به قصد بهره برداری سیاسی سنگ دفاع از حقوق بشر را به سینه می زنند و از حقوق یک قاتل و یا یک جاسوس دفاع می کنند وتیتر روزنامه هایشان می نمایند که از زندانیان سیاسی کُرد که عموما برای آزادی و دموکراسی، رفع تبعیض، برابری در حقوق و حقوق بشر، نه فقط برای مردم کُردستان بلکه برای همه ایرانیان و برای کل جامعه بشریت از حقوق انسانی شان محروم شده اند، نه تنها هیچگونه دفاعی نمی کنند بلکه با بایکوت کردنشان آنها را تابوی مطبوعات نموده اند.

 

اگرچه ما میدانیم برخی از فعالان حقوق شهروندی و مدنی و اجتماعی خود از بانیان دیروزی نهادها وارگانهایی بوده اند که در سرکوب حقوق بشر و لگدمالی حقوق شهروندی دست داشته یا آنهایی را که ردای مدافع حقوق شهروندی و آموزگاری حقوق بشر پوشیده اند در گذشته مردم را با رنج و آزار و اذیت و شکنجه های روحی و جسمی مواجه می ساختند به طوری که آثار و عملکرد گذشته آنان نیز در اذهان عمومی باقی مانده است. با این حال ما نیز از عدم برگزاری جلسات دوستانه و مهمانی هیا دوستانه، بازداشت دانشجویان، محرومیت از تحصیل و ستاره دار شدن دانشجویان، احضار شهروندان و بازداشتهای چند روزه و چند ماهه فعالان سیاسی و مدنی نگران می شویم و معتقدیم که جاسوسها، قاتلین وکلاهبرداران نیز باید از حقوق انسانی و شهروندی شان بهره مند شوند. ودر برخورد قضایی با آنها با عدالت رفتار شود؛ اما نمی توانیم نگرانی عمیق خود را از وجود آپارتاید واقعا موجود علیه ملت کُرد را ابراز و اعلام نکنیم. تبعیض مبتنی بر ملیت و نگاه تبعیض آلود را با نگاهی گذرا بر نوشته ها، مطالب گفته شده، سخنرانی ها و رسانه های مدعیان حقوق شهروندی و حقوق بشر ومردم سالاری در ایران را آشکارا می توان استنباط و دریافت کرد. ما نمی توانیم مواضع و عملکرد  تناقض و پارادوکس در گفتار و رفتار مدعیان آزادی و دموکراسی و حقوق بشر را که در سایتها، روزنامه ها، رسانه هایشان قابل مشاهده است نادیده بگیریم و نمی توانیم بر دروغ ها، فریبکاری ها، بی صداقتی ها و سوءاستفادهای بسیاری از این مدعیان چشم بپوشیم.

 

واما امروز کسانی در مجموعه دستگاههای حکومتی و کانونهای قدرت در 30سال گذشته حضور داشته ویا در موارد نقض حقوق بشر دست داشته و همراه بوده اند که امروز از حقوق شهروندی و دفاع از آن دم میزنند و اخیرا برخی از سیاسیون نیز از توجه به حقوق شهروندی و حقوق بشر و ضرورت ایجاد معاونتها و یا وزارتخانه های حقوق بشری و راه اندازی آن سخن می گویند و آزادی بیان، رعایت حقوق شهروندی، تامین حقوق زنان، احترام به حقوق اقوام و مذاهب و زندانیان سیاسی و تضمین و تامین این حقوق را وعده می دهند. اما نباید فراموش کرد که مردم ساکن در کشور 30 سال گذشته نیز مستحق برخورداری از امنیت شخصی وآسایش و آرامش روانی و اجتماعی، آزادی های مدنی و اجتماعی، برابری در حقوق و قانون و به طور کلی حقوق بشر بوده اند و طرح این حقوق در هفته ها و روزهای اخیر و امروز نباید صرفا وسیله و ابزاری برای تشویق مردم به شرکت در نمایش های سیاسی مانند انتخابات و کشاندن مردم پای صندوق رای ها و مشروعیت گیری مردمی برای مذاکرات بین الدولی آتی باشد.

 

ما ناچارا خود را امیدوار می سازیم به اینکه شعارهای حقوق بشری و وعده صیانت از آن برای لوث کردن هرچه بیشتر حقوق بشر و در تداوم سوءاستفاده های تاکنونی از آن و به قصد فریب  اذهان عمومی مردم نمی باشد، چرا که این اقدام برخلاف اخلاق و وجدان و اقدامی غیر انسانی خواهد بود. ما همچنین ناگزیر به این امیدواری می باشیم که وعده ایجاد معاونتها و وزارتخانه ها ی حقوق بشری همانند کمیته ها وکمیسیونهای حقوق بشری موجود وتاکنونی صرفا کاربرد فرامرزی وابزار سیاسی علیه کشورهای دیگر نخواهد بود و چشمان این نهادها نیز به حقوق بشر داخلی بسته نخواهد ماند. سرانجام اینکه هم اکنون سامانه ای بر مبنای مناسبات نابرابرانه و ناعادلانه مبتنی بر تبعیض و بی اعتمادی و بیگانه انگاری مردم کرد به ویژه افراد متعلق به این ملیت که قایل به هویت کُردی هستند وجود دارد و این واقعیت که سامانهای بر اساس آپارتاید علیه کُردهای هویت خواه به کار گرفته شده غیر قابل انکار است از اینرو از همه وجدانهای هوشیار وآگاه ومعتقدین راستین حقوق بشر و فعالان مدنی و اجتماعی درخواست می گردد تا ضمن تلاش جهت پایان بخشی به سوءاستفاده از حقوق بشر، برای افشای آپارتاید واقعا موجود علیه کُردها و ملیتهای حاشیه ای در ایران کوشش کنند.

درباره : مافی مرۆڤ له کوردستان ,
بازدید : 128
امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی


قالب وبلاگ